Covid-19

El Covid-19 ha posat en escac a tot el planeta, amenaçant no només la salut i la vida de les persones sinó també impactant greument en les economies afectant a governs, empreses i salaris individuals. És una situació d’incertesa que genera estrès i preocupació, d’aquí que de manera solidària, gestoriadepimes.com s’ofereix per a assessorar a tots els professionals, empresaris i treballadors que ho necessitin. 

Les imprescindibles mesures socials, mai més ben justificades, tindran però els seus efectes secundaris. Un cost que hauríem d’assumir amb acceptació, resignació, i que ens afectarà a tots. 

El tancament de comerços i el confinament social provocarà l’aturada de comandes i la seva logística, el que representarà una considerable reducció del volum de negoci previst de quasi totes les activitats. Això és un míssil directe a la línia de flotació dels flux de tresoreria i liquiditat de les empreses, que veuran limitada la seva capacitat a l’hora de satisfer els full de nòmina dels treballadors. En definitiva, un efecte dominó ja iniciat i sense aturador.   

Però a grans mals, grans remeis. Tant el govern espanyol com les diferents Comunitats Autònomes, han enunciat un pla de mesures econòmiques, fiscals i financeres amb la intenció d’alleugerir aquest mal tràngol. Com ha comunicat el President Pedro Sánchez, 200.000 milions és una xifra prometedora, però faltarà veure a l’hora de la veritat, com es canalitza i qui n’acaben essent els beneficiaris reals. 

cerrado

L’objectiu d’aquest article però, és parlar de l’ ERTE, l’ “Expediente de Regulación Temporal de Empleo”. Un instrument que representa un recurs per a empreses i activitats amb treballadors que travessen un període temporal anòmal de dificultats. 

Què és un ERTE/ERTO?

L’ERTE queda regulat en el Reial Decret llei 3/2012 i a l’ article 47   de l’Estatut dels Treballadors. 

Un ERTE, o Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO en català), és la suspensió temporal dels contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. No implica cap acomiadament de fet, sinó mesures o suspensions temporals que afecten el treball de tota o d’una part de la plantilla. L’empresa afectada sempre segueix en actiu per a intentar resoldre el moment crític eventual que ha provocat la situació.

En general s’aplica a tota la plantilla o a una secció concreta de l’empresa, i pot suposar la disminució de la jornada de treball o un període temporal de baixa, però no és una situació de desocupació definitiva. En aquest període els treballadors perceben (de l’atur) una prestació corresponent al 70% de la seva base reguladora durant els sis primers mesos, i del 50% els mesos posteriors. Tot i que hi ha excepcions regulades per conveni i en particular de cada empresa, en principi, els treballadors (afectats per l’ERTE) no podran rescindir el seu contracte de treball ni rebre la respectiva indemnització. 

La temporalitat de l’ERTE no està definida per normativa, sinó que dependrà que l’empresa pugui demostrar en el temps que segueix patint les circumstàncies que l’han provocat. Un cop finalitzat aquest període, els treballadors recuperen els seus llocs de treball. 

Causes referides a l’ERTE

Les diferents causes referides a l’ERTE poden ser :

Déjanos tus datos

  • Econòmiques: existència de pèrdues actuals o la disminució persistent del nivell d’ingressos o vendes, que en dos trimestres consecutius haurà de ser inferior al mateix període de l’any anterior.
  • Tècniques: per canvis en els mitjans o instruments de producció.
  • Organitzatives: per canvis en els sistemes i mètodes de treball del personal o en el modus d’organització de la producció.
  • Productives: per canvis en la demanda dels productes o serveis que l’empresa pretén oferir.

A nivell empresarial, els efectes del Covid-19, principalment seran de caire econòmic, però cal ser prudents, no precipitar-nos, veure com es van desenvolupant els esdeveniments i actuar en funció de quina sigui la realitat de l’empresa i dels seus treballadors.