Novetats de la declaració de la renda.

 

La Campanya de la Renda i Patrimoni comença el 3 d’abril, i porta amb si diverses novetats i extensions en els terminis crucials per a tots els contribuents. En aquest article et comptem algunes de les més importants.

L’Agència Tributària ha decidit iniciar aquesta temporada fiscal just després de Setmana Santa. La campanya començarà 8 dies abans en comparació amb l’any anterior, la qual cosa atorga als contribuents més temps per a preparar i presentar les seves declaracions.

El procés de declaració d’enguany s’estén fins a l’1 de juliol de 2024, un dia més de l’habitual, adaptant-se al calendari, ja que el 30 de juny és diumenge. Els contribuents podran començar a presentar les seves declaracions a través d’Internet des de l’inici de la campanya.

A més, hi ha canvis significatius quant a l’assistència proporcionada per l’Agència Tributària:

  • 3 d’abril – 1 de juliol de 2024: Presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2023.
  • 7 de maig – 1 de juliol de 2024: Assistència telefònica per a confeccionar les declaracions, amb cites disponibles des del 29 d’abril fins al 28 de juny.
  • 3 de juny – 1 de juliol de 2024: Atenció presencial en les oficines, amb cites disponibles des del 29 de maig fins al 28 de juny.

 

Presentació de la Renda a través d’internet

Una de les principals novetats que arriben amb motiu del nou exercici es dona mitjançant el Reial decret de mesures anticrisi, que va ser aprovat pel consell de ministres en 2023, i en el qual Hisenda es reserva la possibilitat que sigui obligatori presentar la declaració de la Renda a través d’internet. No obstant això, per a això hauran d’establir-se mecanismes d’atenció personalitzada per a tots aquells que necessitin d’ajuda. Aquesta novetat també serà aplicada sobre l’Impost sobre el Patrimoni en 2024.

En un canvi significatiu, tots els autònoms, independentment dels seus ingressos, han de presentar la declaració de la renda. Això implica un increment notable en el nombre de contribuents obligats a declarar.

 

Novetats en relació amb l’obligació de declarar

Amb l’arribada de la Renda 2024, augmenta el mínim exempt per a la presentació de la declaració. D’aquesta manera, tindran obligació de presentar l’IRPF els qui hagin percebut més de 15.000 euros amb dos o més pagadors i el segon i següents pagadors superin, en el seu conjunt, els 1.500 euros.

Aquesta novetat suposa un increment del mínim exempt per a declarar, que anteriorment es trobava en 14.000 euros en aquesta mena de casos.

 

Noves Regulacions per a Criptomonedes

Les criptomonedes entren amb força en el radar d’Hisenda. Els residents a Espanya amb criptoactivos a l’estranger valorats en més de 50.000 euros han d’incloure’ls en la seva declaració. Això abasta tant a titulars com a beneficiaris de monedes virtuals a l’estranger.

 

Reducció per arrendament d’habitatge

Una de les grans novetats de la Renda 2024 afecta de manera directa als rendiments del lloguer d’immobles. Amb la nova Llei d’Habitatge es modifica la configuració de les reduccions en els arrendaments, quedant aquests establerts de la manera següent:

  • Reducció general del 50%: la reducció general passa del 60% al 50% en 2024.
  • Reducció del 60%: aplicable en el cas que s’hagi dut a terme alguna obra de rehabilitació en els dos anys previs a posar en lloguer l’immoble.
  • Reducció del 70%: en aquest cas es pot aplicar la reducció en els lloguers a joves d’entre 18 i 35 en mercats tensionados.
  • Reducció del 90% en arrendaments de mercats tensionados: és possible aplicar-ho sobre aquells contractes que tinguin una rebaixa del 5% sobre el contracte anterior en zones en les quals el mercat estigui tensionado.

 

Quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció

A pesar que ja va entrar en vigor al juliol del passat any, en la Renda 2024 es manté l’augment fins a 0,26 euros per quilòmetre recorregut la quantia que pot ser imputada com a part de les dietes i despeses de desplaçament per part dels treballadors.

 

Rebaixa en la reducció del rendiment net en mòduls

El sistema de mòduls continua canviant, i encara que s’ha optat per una pròrroga dels límits per a poder tributar en estimació objectiva en 2024, la reducció del rendiment net per mòduls es veu afectada i es redueix al 5% enfront del 10% del passat any 2023, un percentatge especial que va ser aprovat com una mesura per l’increment dels costos.

 

Exempció dels rendiments de treball amb accions de l’empresa

En el Reial decret 1008/2023, s’estableix que amb efectes des del 7 de desembre de 2023 i vigència indefinida, l’exempció dels rendiments del treball derivats del lliurament d’accions o participacions a treballadors d’empreses emergents.

No serà necessari que el lliurament d’accions o participacions es realitzi en les mateixes condicions per a tots els treballadors de l’empresa havent d’efectuar-se dins de la política retributiva general de l’empresa i contribuir a la participació dels treballadors en aquesta última.

 

Deducció per la compra d’un cotxe elèctric

S’ha decidit ampliar fins a desembre de 2024 la deducció per la compra d’un vehicle elèctric. D’aquesta manera, en la Renda 2024 serà possible desgravar un 15% del valor d’adquisició respecte a una base màxima de 20.000 euros.

Així mateix, també és possible aplicar una deducció d’un 15% per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, podent utilitzar-se sobre una base màxima de 4.000 euros.

 

Canvis en els tipus de retenció aplicables sobre determinats rendiments

Mitjançant el Reial decret 1008/2023, es produeix una reducció al 7% la retenció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sobre els rendiments del treball que estan derivats de l’elaboració d’obres científiques, artístiques o literàries.

 

Despeses de difícil justificació per a autònoms

Finalment, cal parlar de la possibilitat que els autònoms imputin com a despeses de difícil justificació un 7% sobre la xifra de negoci fins a un màxim de 2.000 euros, la qual cosa suposa un augment de dos punts sobre el percentatge anterior (5%).

Déjanos tus datos

A totes aquestes novetats esmentades cal sumar algunes novetats relacionades amb l’IRPF de 2023 que s’aplicaran en la Renda de 2024, com és el cas de l’increment del límit de les aportacions a plans de pensions fins a 8.500 euros en alguns casos, l’augment de la reducció per l’obtenció de rendiments del treball, i la deducció per maternitat per a dones amb fills menors de 3 anys.