Guia completa 2024.

Després de l’entrada en vigor del RD Llei 13/2022 es va establir un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi. Aquest RD Llei va incloure una sèrie de modificacions que van afectar els autònoms amb Tarifa Plana. Com és la Tarifa Plana d’autònoms en 2024?

La Tarifa Plana per a persones treballadores autònomes és una mesura que consisteix en el pagament d’una quota mensual reduïda a la Seguretat Social durant un o dos anys.

S’aplica abans que l’autònom o autònoma passi a formar part del nou sistema de cotització per ingressos reals.

 

Requisits per a obtenir la Tarifa Plana per a autònoms

La Tarifa Plana d’autònoms de la Seguretat Social, o quota reduïda, està destinada a tots els nous emprenedors que es donin d’alta per compte propi. Per a acollir-se a aquesta ajuda inicial hi ha una sèrie de condicions que has de complir:

  • No haver estat donat d’alta com a autònom en els últims 2 anys (en cas d’haver gaudit aquesta bonificació el termini pujarà a 3 anys).
  • No ser autònom col·laborador. Els col·laboradors (familiars) tenen les seves pròpies bonificacions.
  • Estar al dia amb Hisenda i la Seguretat Social. Si tens algun deute amb elles, no podràs accedir a la bonificació. En el cas que no vulguis portar-te sorpreses sol·licita un Certificat d’estar al corrent amb la Seguretat Social, el tràmit telemàtic és molt senzill.

 

Tarifa plana dels autònoms amb alta en 2023

La Tarifa Plana per a autònoms en 2023 reflecteix canvis respecte a la d’anys anteriors. De fet… Ha deixat d’existir com a tal! Encara que continuïn anomenant-la tarifa plana, que sàpigues que es refereixen a la quota reduïda de 80€.

El canvi a la modalitat de pagament en funció dels ingressos reals dels treballadors per compte propi va suposar, al seu torn, un canvi en la quota d’autònom.

D’aquesta manera, la quantitat a pagar va quedar de la manera següent:

  • Primers 12 mesos: La quota mensual és de 80 euros per a aquells que cotitzin per la base mínima.
  • Des del mes 12 fins al 24: Les persones que tinguin uns rendiments que no superin l’SMI durant el segon any paguen 80 euros. En cas de superar l’SMI, s’aplica la quota corresponent al seu tram de cotització segons els seus rendiments nets. És a dir, es perd la bonificació.

Això suposa que, per a les persones que en anys anteriors tenien uns ingressos baixos, la quota serà més reduïda. En canvi, aquells amb ingressos superiors al SMI deixaran de gaudir el segon any de la Tarifa Plana.

 

Tarifa plana d’autònoms en 2024

Les condicions de la tarifa plana per a nous autònoms no han tingut canvis en 2024, però sí que hi ha un impost progressiu des de 2023 que incrementarà lleument l’import de la quota: El MEI.

El MEI, Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, és un impost que afecta tant treballadors per compte propi, independentment de l’any d’alta com a autònom, com a assalariats.

El MEI és el principal motiu que els nous autònoms veiessin l’any passat que el rebut d’autònom era més que els 80€ promesos per la mesura de la tarifa plana. En la gran majoria de casos, la quota era d’al voltant de 85€. i en 2024 pujarà algun euro més.

 

Pròrroga de la tarifa plana d’autònoms el segon any

Si compleixes els requisits per a ampliar 12 mesos més la tarifa plana has de comunicar-lo a la Seguretat Social amb un mes d’antelació a través de Importass.

 

Quota zero en diverses comunitats autònomes

L’any 2023 diverses comunitats autònomes van llançar la quota zero, o tarifa zero. I en 2024 aquesta mesura s’ha expandit per més autonomies del territori espanyol.

La quota zero implica la devolució de tot l’import invertit en les quotes d’autònom d’entre aquells acollits a la quota reduïda, la qual cosa implica un estalvi de 1.000€ a l’any. Segons quina comunitat autònoma, aquesta mesura s’aplica durant un, o dos anys.

Les Comunitats que han aplicat o anunciat la quota zero per als nous autònoms són les següents: Andalusia, Múrcia, Canàries, Extremadura, Galícia i Madrid.

En determinades Comunitats Autònomes existeix la possibilitat d’ampliar la Tarifa Plana per a autònoms.

Per exemple, a Conca, Sòria i Terol la quota reduïda dura tres anys, independentment de si se supera l’SMI anual en el primer any. Una mesura especial enfocada a l’Espanya buidada.

 

Autònoms amb discapacitat

Els autònoms amb un grau de discapacitat del 33% o superior, podran gaudir de la tarifa plana durant 36 mesos més. És a dir, que la bonificació arribarà als 5 anys.

Des del tercer any l’import que pagaran serà de 160€ en comptes dels 80€ de la tarifa plana. Una xifra que continua sent bastant inferior a la quota que paguen els autònoms sense bonificació.

 

Autònoms societaris

Els autònoms societaris poden gaudir de la Tarifa Plana com qualsevol altre treballador per compte propi.

 

Autònoms en situació de pluriactivitat

A més, els autònoms que es trobin en situació de pluriactivitat, és a dir, que treballin per compte d’altri i per compte propi al mateix temps, podran també sol·licitar la Tarifa Plana en 2024 amb una durada de 3 anys.

A més, els autònoms menors de 30 anys i les dones autònomes menors de 35 podran sol·licitar-la (amb una ampliació d’1 any) respecte a altres autònoms.

  • Els autònoms que treballin per compte d’altri a jornada completa: podran gaudir d’una reducció de la base de cotització del 50% durant els primers 18 mesos. I dels mesos 19 al 36 aquesta reducció serà d’un 25%.
  • Els autònoms que treballin per compte d’altri a temps parcial a més de mitja jornada: podran aplicar un 25% de descompte sobre la base de cotització durant els 18 primers mesos. I dels mesos 19 a 39 aquesta reducció serà d’un 15%.

Municipis amb menys de 5000 habitants

Els autònoms que desenvolupaven la seva activitat econòmica en un municipi amb menys de 5000 habitants podien accedir a la tarifa plana rural, amb una bonificació especial en el pagament de quotes. Des de 2023 ja no existeix aquesta mesura a nivell estatal.

No obstant això, en unes certes comunitats autònomes continuen oferint incentius a emprenedoria en zones despoblades o rurals. I no són poques. Va ser el cas de la Comunitat Valenciana l’any passat, o Castella-la Manxa, Astúries, Aragó, Castella i Lleó.

Déjanos tus datos

Si no vius en un, no intentis empadronar-te per a accedir a ella perquè no servirà de res, ja que existeix un període de latència.