Des del 10 d’abril de 2021 ja estan disponibles les ajudes del Pla MOVES III per a la compra de cotxes elèctrics i híbrids nous, que s’estén fins a l’any 2023. Compta amb un pressupost inicial de 400 milions d’euros, ampliable fins a 800 milions si així ho requereix la demanda.

Aquest programa d’ajuts al sector del motor està dirigit a treballadors autònoms, pimes, empreses i particulars que vulguin adquirir un vehicle nou al temps que lliuren un d’antic o bé per finançar la infraestructura de recàrregues per a particulars, comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, així com per a infraestructures de recàrrega ràpida i ultraràpida per a cotxes elèctrics.

Tant els particulars i autònoms com les empreses podran optar a aquests incentius si el vehicle no supera els 45.000 euros, sense IVA, o si en el cas d’un vehicle de vuit o nou places no excedeix dels 53.000 euros (sense IVA inclòs).

Ajudes per a la compra de vehicles nous

Dins el Pla MOVES III trobem les següents ajudes per a la compra de vehicles nous:

7.000 euros per a l’adquisició d’un vehicle elèctric si l’usuari achatarra un vehicle de més de 7 anys d’antiguitat. En cas que no és achatarre un vehicle antic, les ajudes podran arribar als 4.500 euros.

5.000 euros per a l’adquisició d’un vehicle híbrid endollable si l’usuari achatarra un vehicle de més de 7 anys d’antiguitat. En cas que no és achatarre un vehicle antic, les ajudes podran arribar als 2.500 euros.

Fins a 1.300 euros per la compra d’una motocicleta elèctrica si l’usuari achatarra un vehicle de més de 7 anys d’antiguitat.

Fins a 9.000 euros per la compra de furgonetes elèctriques si l’usuari achatarra seu vell vehicle i amb fins a 7.000 en el cas que no ho faci.

Ajudes d’un 10% addicional a actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants tant per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega en aquests territoris com per a la compra de vehicles per part de persones que estiguin empadronades a ells.

Ajudes d’un 10% extra per a persones amb mobilitat reduïda.

Pla MOVES III per a treballadors autònoms

Els treballadors autònoms també podran optar als ajuts del Pla MOVES III per a la compra o adquisició d’un vehicle nou i el desballestament d’un vehicle antic. Concretament, l’import dels ajuts és el següent:

Ajuts de fins a 5.500 euros si la compra de vehicle va acompanyada de desballestament d’un vehicle antic.

Ajuts de fins a 6.000 euros per la compra d’un vehicle comercial de fins a 3.500 quilos. En el cas dels vehicles comercials de fins a 3.500 quilos si la compra de vehicle va acompanyada de desballestament d’un vehicle antic.

Ajuts de fins a 15.000 euros per l’adquisició d’un camió o un autobús si la compra de vehicle va acompanyada de desballestament d’un vehicle antic.

Finançament en cas d’implantar infraestructures de recàrrega de vehicles sempre que s’adquireixin de manera directa. La subvenció serà entre un 30% i un 40% del cost de la instal·lació. La quantia no podrà superar els 100.000 euros.

Per poder beneficiar-se d’aquests ajuts, el treballador autònom haurà d’aportar a l’administració pública la factura de compra en què ha de figurar la marca, el model, la versió del vehicle, la matrícula, així com el número de bastidor. Per la seva banda, el concessionari ha d’aplicar un descompte de, almenys, 1.000 euros abans d’IVA o IGIC. Així mateix, el justificant de pagament ha d’incloure informació detallada sobre el destinatari del cotxe, el vehicle o el venedor i la persona a la qual vagi el nom del cotxe ha de constar com a únic pagador, el punt de venda o el concessionari que rep la quantitat.

Requisits per sol·licitar els ajuts del Pla MOVES III

Per poder gaudir d’aquests ajuts, els sol·licitants hauran de reunir els següents requisits:

Lliurar un cotxe amb més de 7 anys d’edat per a la seva ferralla.

L’import de compra del nou cotxe elèctric no podrà superar els 45.000 euros o 53.000 euros si consta de 8 o 9 places. Si es tracta d’un cotxe híbrid endollable, el seu import no pot superar els 45.000 euros, sempre que tingui una autonomia elèctrica homologada major d’entre 30 i 90 quilòmetres.

Déjanos tus datos

Aquests ajuts seran gestionades per les comunitats autònomes i es podran sol·licitar des de el 10 d’abril de 2021.