Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig.

El Consell de Ministres ha donat llum verda al Reial decret llei per a la defensa l’ocupació i la reactivació econòmica i per a la protecció dels treballadors autònoms que inclou la pròrroga fins al 30 de setembre del conjunt de prestacions posades en marxa el març de 2020 per pal·liar la situació d’aquest col·lectiu a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i donar suport al desenvolupament de la seva activitat.

Igualment s’han de prorrogar les mesures extraordinàries de protecció de l’ocupació relacionades amb els acomiadaments (salvaguarda d’ocupació), així com la interrupció del còmput dels contractes temporals que entrin en ERTE i la prohibició de realitzar hores extraordinàries o externalitzacions per als ERTES (en els termes del RD Llei 30/2020).

En concret, l’esquema d’exoneracions en cotitzacions socials per als diferents tipus de ERTES és el següent:

Exoneracions en cotitzacions socials en els ERTES per causes de Força Major

ERTO Girona sectors ultra protegits

Les empreses que tinguin a la seva plantilla (o part d’ella) baix en un ERTO per causes de força major, lligat als anomenats sectors ultra protegits, gaudiran de les següents exoneracions en cotitzacions socials:

– A les empreses de menys de 50 empleats, els treballadors que surtin de l’ERTO tindran una bonificació del 95% ia les empreses de més de 50 empleats, els treballadors que surtin de l’ERTO tindran una bonificació del 85%.

– A les empreses de menys de 50 empleats, els treballadors que segueixin en ERTO tindran una bonificació del 85% en els mesos de juny, juliol i agost i del 70% al setembre i en les empreses de més de 50 treballadors, la bonificació serà del 75% al juny, juliol i agost i del 60% al setembre.

A més, s’han establert canvis en el llistat de sectors ultra protegits que són aquells que poden acollir-se a un ERTO per causes de força major: entren a la llista els sectors de la confecció d’altres peces de vestir i accessoris; el comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies i les activitats de fotografia i surten de la llista dels sectors d’arts gràfiques i serveis relacionats; fabricació d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfics; comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats; transport espacial i lloguer de mitjans de navegació.

Exoneracions en cotitzacions socials en els ERTES per Impediment de l’activitat

En el cas dels ERTES per Impediment de l’activitat, l’esquema d’exoneracions es manté sense canvis. Per tant, l’esquema d’exoneracions serà el següent:

– Exoneracions en cotitzacions socials del 100% en empreses de menys de 50 treballadors.

– Exoneracions en cotitzacions socials del 90% en empreses de més de 50 treballadors.

Recordem que els ERTES per Impediment de l’activitat estan dirigint a empreses no puguin desenvolupar la seva activitat a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades, tant per autoritats nacionals com estrangeres, a partir del 1 d’octubre de 2020.

Exoneracions en cotitzacions socials en els ERTES per Limitacions

L’esquema d’exoneracions en cotitzacions socials en els ERTES per Limitacions presenta també alguns canvis:

  • Empreses de menys de 50 treballadors: 85% durant juny i juliol i el 75% durant l’agost i setembre.
  • Empreses amb més de 50 empleats: 75% durant juny i juliol i el 65% durant l’agost i setembre.

Recordem que aquest tipus de ERTO està dirigit a empreses i professionals que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles.

Els treballadors fixos discontinus també estaran protegits

El Govern i els agents socials també han tingut en compte la situació dels treballadors fixos discontinus, establint normes per a la seva protecció. Així, perquè no es vegin penalitzats per la possibilitat que les empreses que els tenen contractats no els cridin a cobrir el seu lloc perquè la marxa de la recuperació econòmica els impedeixi reobrir, els agents socials i l’Executiu han acordat que les empreses han de cridar a aquests treballadors al seu lloc de treball i, a partir d’aquest moment, incloure’ls en un ERTO.

¿Les empreses han de mantenir l’ocupació?

A més de prorrogar els ERTES, sembla que es mantindrà l’obligació del manteniment d’ocupació en els termes de Reial Decret Llei 30/2020.

Això implica que, les empreses que accedeixin a les noves exoneracions, quedarien obligades a un nou període de 6 mesos de manteniment, que se sumaria al compromís de manteniment adquirit prèviament. De la mateixa manera, es mantindrà la prohibició de realitzar hores extraordinàries o d’externalitzar activitats.

Déjanos tus datos

També et pot interessar