Després de la recent publicació, en el Butlletí Oficial de l´Estat (BOE) del 22 de juliol passat, de la convocatòria d´ajudes destinades a la digitalització de les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil, les societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida, la plataforma Red.es ja ha habilitat el formulari de sol·licitud corresponent.

Per a optar a aquesta ajuda, les entitats potencialment beneficiàries hauran d´estar inscrites en el Cens d´empresaris, professionals i retenidors de l´Agència Estatal d´Administració Tributària o en el cens equivalent de l´Administració Tributària Foral, que haurà de reflectir l´activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l´ajuda, i tenir una antiguitat mínima de 6 mesos.

A més, per a les comunitats de béns, explotacions agràries de titularitat compartida i les societats civils amb objecte mercantil que no estiguin constituïdes en escriptura pública serà necessari presentar un model de representació legal nomenant un representant legal dels integrants de l´entitat. Aquest procediment no serà necessari per a societats civils professionals.

Així doncs, aquelles entitats que compleixin els requisits i tinguin menys de 50 empleats podran sol·licitar el seu bo digital. Com en les anteriors convocatòries, l´accés a aquesta ajuda distingeix entre aquests tres segments d´empreses:

a) Segment I: petites empreses d´entre 10 i 49 emprats
b) Segment II: petites empreses o microempreses entre 3 i 9 emprats
c) Segment III: petites empreses o microempreses entre 0 i 2 empleats.

Com a novetat en aquest sentit, i malgrat la diferenciació per segments, s´ha previst un formulari únic independentment del segment que els correspongui. Rebuda la sol·licitud, Red.es farà les verificacions necessàries per a comprovar en quin segment se situa cada entitat sol·licitant.

Recordem que les ajudes s´atorgaran de manera directa i per ordre d´arribada, i que el termini per a presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al 31 de desembre de 2024.

Com sol·licitar l´ajuda de Kit Digital

Us recordem els passos per a sol·licitar les ajudes d´aquest programa:

1. Registrar-se en l´àrea privada de www.acelerapyme.es amb el NIF de l´entitat i completar el test d´autodiagnòstic digital que no porta més de 10 minuts.

2. Consultar la informació disponible de les solucions de digitalització del programa Kit Digital, on es podrà triar una o diverses de les quals s´indiquen en el catàleg que es pot consultar en www.acelerapyme.es/.

3. Sol·licitar l´ajuda en la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

Quantia de les ajudes

L´import màxim d´ajuda per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000 €), sis mil euros (6.000 €) o dos mil euros (2.000 €), en funció del Segment al qual pertanyi.

Red.es determinarà el segment al qual correspon la sol·licitud tenint en compte les dades del nombre de treballadors existents en el Règim General de la Seguretat Social i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o valent-se de qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. El termini per a comptabilitzar la plantilla mitjana de treballadors del Règim General (Seguretat Social) serà el corresponent als últims 12 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l´ajuda.

Els imports màxims d´ajuda per Categoria de Solucions de Digitalització, així com la durada que ha de mantenir-se la prestació del servei per als citats Segments són els següents:

Lloc web i Presència bàsica en Internet: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 2.000 €
Ajuda per al Segment II: 2.000 €
Ajuda per al Segment III: 2.000 €

Comerç electrònic: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 2.000 €
Ajuda per al Segment II: 2.000 €
Ajuda per al Segment III: 2.000 €

Gestió de Xarxes Socials: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 2.500 €
Ajuda per al Segment II: 2.500 €
Ajuda per al Segment III: 2.000 €

Gestió de Clients: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Ajuda per al Segment II: 2.000 € (inclou 1 usuari)
Ajuda per al Segment III: 2.000 € (inclou 1 usuari)

Business Intelligence i Analítica: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Ajuda per al Segment II: 2.000 € (inclou 1 usuari)
Ajuda per al Segment III: 1.500 € (inclou 1 usuari)

Gestió de Processos: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 6.000 € (inclou 10 usuaris)
Ajuda per al Segment II: 3.000 € (inclou 3 usuaris)
Ajuda per al Segment III: 2.000 € (inclou 1 usuari)

Factura Electrònica: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 2.000 € (inclou 3 usuaris)
Ajuda per al Segment II: 2.000 € (inclou 3 usuaris)
Ajuda per al Segment III: 1.000 € (inclou 1 usuari)

Serveis i eines d´Oficina Virtual: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 250 € per usuari (fins a 48 usuaris)
Ajuda per al Segment II: 250 € per usuari (fins a 9 usuaris)
Ajuda per al Segment III: 250 € per usuari (fins a 2 usuaris)

Comunicacions Segures: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 125 € per usuari (fins a 48 usuaris)
Ajuda per al Segment II: 125 € per usuari (fins a 9 usuaris)
Ajuda per al Segment III: 125 € per usuari (fins a 2 usuaris)

Ciberseguretat: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 125 € per usuari (fins a 48 dispositius)
Ajuda per al Segment II: 125 € per usuari (fins a 9 dispositius)
Ajuda per al Segment III: 125 € per usuari (fins a 2 dispositius)

Presència avançada en Internet: Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment I: 2.000 €
Ajuda per al Segment II: 2.000 €
Ajuda per al Segment III: 2.000 €

Marketplace: Mesos de prestació del servei: 12

Déjanos tus datos

Ajuda per al Segment I: 2.000 €
Ajuda per al Segment II: 2.000 €
Ajuda per al Segment III: 2.000 €