Aviat estarem a Nadal, dates tant per a celebracions com també per a prevencions. Les dues darreres setmanes de l’any són molt carregades pel que fa a compromisos i no hem d’oblidar quines accions podem realitzar per a reduir el cost fiscal de l’IRPF de l’exercici 2019 en la declaració de la renda, a presentar entre abril i juny de 2020.

Aquests són els 2 conceptes més habituals que hem de verificar abans de fer la declaració de la renda:

  • Deducció per adquisició de vivenda habitual:  

Condició 1 .-La compra de la vivenda ha de ser anterior a 2013 i les clàusules del préstec ens han de permetre amortitzar quantitats anticipadament. Aleshores estarem en condicions de poder acollir-nos a aquest tipus de deducció. 

Condició 2.- Podem gaudir d’una deducció a la quota de l’ IRPF (quantitat a liquidar), d’un 15% sobre un capital màxim amortitzat de 9.040€. Entenent capital amortitzat per pagaments mensuals i amortització anticipada. Per tant, la deducció màxima possible és de 1.356€ (9.040€ x 0,15). 

Per a més informació: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda/16Presentacion/100/9_1.shtml

  • Plans de pensions :

Podem reduir la base imposable del nostre IRPF fins a un límit del 30% del rendiment net del treball i d’activitats econòmiques, amb un màxim de 8.000€. Alhora, això ens permet obtenir un estalvi de fins a un 45% dels imports que invertim. 

I si estem casats/des, podem aconseguir una nova reducció en la declaració de la renda, fent una aportació màxima de 2.500€/any al pla de pensions del nostre cònjuge, sempre que aquest no obtingui rendiments anuals superiors a 8.000€.

Per a més informació: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Minimos__reducciones_y_deducciones_en_el_IRPF/Reducciones_de_la_base_imponible_en_el_IRPF/Reduccion_por_aportaciones_a_sistemas_de_prevision_social.shtml

Déjanos tus datos

En qualsevol cas, abans de decidir-nos és convenient consultar al nostre assessor de confiança perquè faci els càlculs ajustats.