Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents.

El Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de llei de startups, que porta amb si importants estímuls fiscals per a aquells emprenedors que es plantegin crear aquest tipus d’empreses de base tecnològica.

A més, promou incentius a l’atracció estrangera per a la inversió en aquests negocis. Després d’aprovar-se aquest avantprojecte de llei, la norma es troba en aquests moments en el procés d’audiència pública.

A qui va dirigida la nova Llei de Startups

Després de presentar les principals línies generals del nou text, la ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, va indicar que “la llei busca consolidar a Espanya com un ‘hub’ d’atracció de startups”.

La nova norma pretén regular un marc comú per a empreses emergents que hauran de tenir:

– Una antiguitat menor de cinc anys.

– Una facturació inferior a cinc milions d’euros.

– Caràcter innovador i base tecnològica.

– No estar cotitzades ni haver distribuït dividends.

Avantatges per a startups

Els principals avantatges que aquesta nova normativa presenta per a startups són:

1. Aquestes empreses veuran reduït el seu tipus impositiu en l’Impost de Societats del general del 25% al 15% durant un màxim de quatre anys.

2. Ajornament en els seus possibles deutes tributaris.

3. Ús de ‘stock options’ per a millorar la retribució als treballadors, amb elevació de l’import d’exempció per aquest concepte de 12.000 a 45.000 euros anuals.

Altres beneficis de la nova norma

La nova llei portarà també aconsegueixo altres importants beneficis com:

1. La creació d’un règim tributari favorable per als denominats “nòmades digitals”, persones en teletreball desplaçades a Espanya, proporcionant-los requisits més flexibles en sotmetre’s a l’impost sobre la renda de no residents.

2. La creació d’un visat específic per a persones que treballen a Espanya per a empreses estrangeres.

3. Per a fomentar la inversió en startups, augmenta la base màxima de deducció per inversió en noves empreses de 60.000 a 100.000 euros anuals. El tipus de deducció passa del 30% al 40% i el període en què es considera de nova creació augmenta fins a set anys.

4. L’eliminació de l’obligació de pagaments fraccionats d’impostos de societats i no residents, així com l’exigència d’obtenir número d’identificació d’estranger per a inversors no residents.

5. Facilita la creació de ‘sandboxes’ reguladors.

Déjanos tus datos

Un dels grans objectius del text és alinear a Espanya amb els països líders en emprenedoria tecnològica. La posada en marxa d’aquesta norma respon al pes que ha anat guanyant l’emprenedoria basada en la innovació a Espanya, empès per l’èxit de les empreses digitals que van néixer de petits projectes innovadors i a l’accés a un cabal immens de coneixements i dades en Internet sobre els quals poden desenvolupar-se nous productes i serveis.