A partir del pròxim 1 de gener de 2021 es s’igualarà, per primera vegada, el permís per naixement i cura de el menor per a tots dos progenitors que podran gaudir de 16 setmanes de prestació, convertint el nostre país en un dels més avançats del nostre entorn en Pel que fa a l’equiparació d’aquest permís com passa en països com Suècia, Islàndia o Dinamarca.

Aquest procés per igualar els dos permisos de manera progressiva ve recollit en el Reial Decret Llei de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d´oportunitats entre dones i homes en l´ocupació i l´ocupació, aprovat al març de 2019.

Amb l´entrada en vigor d´aquesta norma, l´1 d´abril de 2019, l´anteriorment anomenat permís de paternitat passava de 5 a 8 setmanes per a la resta de l´exercici, una durada que s´augmentava fins a les 12 setmanes per a tot 2020, abans de la equiparació a 16 setmanes a partir de 2021.

Novetats en la distribució entre els pares

Amb el començament d´any, les 16 setmanes de permís per a tots dos progenitors es poden dividir de la següent manera:

– 6 setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, posteriors a el part (resolució judicial o decisió administrativa en el cas d´adopció). La mare biològica pot anticipar aquest període fins a 4 setmanes abans de la data previsible d´el part

– Les 10 setmanes restants
 es gaudiran en períodes setmanals, de manera acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents a el part o bé la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d´adopció.

Ampliació de l´termini de l´permís de paternitat o maternitat

Caldria diversos supòsits que donarien lloc a una ampliació de l´termini per permís de paternitat o maternitat de 16 setmanes, seria els següents:

– Ampliació en 1 setmana per cada progenitor per cada fill / a, a partir del segon, en cas de naixement, adopció o acolliment múltiples.

– Ampliació en 1 setmana per cada progenitor en cas de discapacitat del fill / a.

– Ampliació per part prematur i hospitalització (per un període superior a 7 dies) a continuació de el part, fins a un màxim de 13 setmanes.

Sol·licitud telemàtica dels períodes de descans per paternitat o maternitat

La Seguretat Social ha habilitat la sol·licitud telemàtica d´aquesta prestació des de 2020 per evitar els desplaçaments.

Per accedir simplement cal visitar la seu telemàtica dins el portal «El teu Seguretat Social» amb el certificat digital o amb Cl@veu permanent.

Déjanos tus datos

Un cop dins, trobaràs l´opció de sol·licitar el gaudi dels períodes successius de descans.