Quin triar en donar-se d´alta com a autònom?

Per diferents raons, cada vegada són més les persones que decideixen desenvolupar una activitat per compte propi, bé sigui perquè volen realitzar un somni, són veritables emprenedors o han perdut el seu treball i necessiten trobar una font d´ingressos.

Una dels primers dubtes que solen sorgir a un autònom a l´hora de donar-se d´alta en Hisenda és quin tipus d´activitat realitzarà per compte propi: una activitat empresarial o una activitat professional. Un dels requisits fonamentals per a donar-se d´alta com a autònom és triar l´epígraf de l´Impost d´activitats Econòmiques (IAE) que més s´aproxima a la teva activitat. Un tràmit necessari i vinculant per a l´acompliment d´aquesta. Però saps si desenvolupes una activitat empresarial o professional? A continuació t´expliquem en què consisteix cadascuna i quines obligacions comporten amb l´Agència Tributària.

Què són les activitats professionals

Una activitat professional és aquella que una persona física desenvolupa de manera individual i directa. En altres paraules, es tracta de les activitats que un professional acreditat duu a terme posant en pràctica els coneixements que ha adquirit durant la seva formació, sobre els quals es consolida tota la seva estructura de treball.

La seva característica principal, per tant, és que no necessita constituir-se com a empresa per a poder funcionar perquè no necessita d´una estructura empresarial ni de negoci: la seva estructura és la seva pròpia activitat i per això són els mateixos professionals els qui trien els seus horaris, el lloc on treballaran, els mitjans que empraran per a fer-ho… Un exemple clar d´autònoms que exerceixen activitats professionals serien els advocats, els arquitectes o els notaris que exerceixen lliurement una professió per a la qual s´han format i empren els seus propis mitjans per a això.

Què són les activitats empresarials

Per la seva part les activitats empresarials són aquelles que es desenvolupen dins d´una estructura empresarial. Deriven de camps com la fabricació, la confecció, la construcció, el comerç, el transport o l´hostaleria.

És a dir, que una activitat empresarial és aquella que compta amb una estructura de negoci: una infraestructura, uns empleats, un pla de treball i uns mitjans de producció. Un exemple d´activitat empresarial seria la gestió d´un restaurant, una perruqueria, una botiga d´ultramarins…

Les principals diferències fiscals

Ara que ja coneixes la diferència entre activitat professional i activitat empresarial la pregunta és: quines implicacions fiscals tenen l´una i l´altra? Són les següents:

Les factures de les activitats professionals estan subjectes a una retenció, generalment d´un 15% (encara que existeixen unes certes deduccions per a autònoms que iniciïn activitat i per a unes certes activitats professionals). Aquesta retenció s´aplica només en facturar a empreses, no a particulars.

En les activitats empresarials les factures que es generen no estan subjectes a retenció, i per tant, no existeix l´obligació de retenir l´IRPF.

És important destacar que una activitat professional pot convertir-se en empresarial en qualsevol moment si l´autònom decideix implementar una organització empresarial del seu treball, per exemple contractant empleats o llogant infraestructures o mitjans de producció.

També és interessant afegir que els autònoms poden desenvolupar alhora una activitat professional i una activitat empresarial. En aquest cas només serà necessari aplicar les retencions en les factures generades amb l´activitat professional.

Déjanos tus datos

Amb tota aquesta informació ja pots sospesar si el teu treball és una activitat professional o una activitat empresarial i conèixer quina relació establiràs amb Hisenda.