L´Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) ha publicat la convocatòria per a 2022 per a l´obtenció de subvencions del Fons Idees powered for business SME FUND. La iniciativa es va estrenar en 2021 gràcies a un esforç conjunt de la EUIPO, la Comissió Europea i les oficines nacionals de PI de la UE en resposta als reptes als quals s´enfronten les pimes europees a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Beneficiaris

Les ajudes estan dirigides a empreses que s´adaptin a la definició PIME de la UE. Els indicadors principals serien:

• 250 treballadors o menys.
• Volum de negoci igual o menor de 50 M€.
• Balanç general igual o menor de 43 M€.

Beneficis

Cada PIME pot optar a una ajuda de fins a 2.250 €. però hi ha límits establerts:

• Reemborsament del 90% en els serveis de diagnòstic previ de la propietat intel·lectual (IP Scan).

• Reemborsament del 75% de les taxes de marques, dibuixos i models a escala de la UE: Pot sol·licitar un reemborsament del 75% de les taxes de sol·licitud de marques, dibuixos o models, taxes per classes addicionals i taxes d´examen, registre, publicació i ajornament de la publicació a escala de la UE. El registre per a aquesta mena de protecció ha de realitzar-se a través de la EUIPO.

• Reemborsament del 75% de les taxes de marques, dibuixos i models a escala nacional i regional. Pot sol·licitar un reemborsament del 75% de les taxes de sol·licitud de marques, dibuixos i models, taxes per classes addicionals i taxes d´examen, registre, publicació i ajornament de la publicació a escala nacional i regional. El registre per a aquesta mena de protecció ha de realitzar-se directament a través d´una oficina nacional de la PI o de l´Oficina de Propietat Intel·lectual del Benelux (per a la protecció a nivell regional que abasta Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg).

• Reemborsament del 50% de les taxes de marques, dibuixos i models fora de la UE. Pot sol·licitar un reemborsament del 50% de les taxes de sol·licitud bàsiques de marques, dibuixos i models, les taxes de designació i les taxes de designació posteriors anés de la UE. Queden excloses les taxes de designació per als països de la UE, així com les taxes de tramitació que cobra l´oficina d´origen. La sol·licitud per a aquesta mena de protecció ha de realitzar-se a través de l´Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).

• Reemborsament del 50% de les taxes de patents a escala nacional. Pot sol·licitar un reemborsament del 50% de les taxes de preconcessió de patents (p. ex., presentació, cerca i examen), concessió i publicació a escala nacional. El registre per a aquesta mena de protecció ha de realitzar-se directament a través d´una oficina nacional de la PI o de l´Oficina de Propietat Intel·lectual del Benelux (per a la protecció a nivell regional que abasta Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg).

Quin és el procés?

Els bons no són retroactius, és a dir, que han de sol·licitar-se de manera prèvia als tràmits corresponents davant l´oficina de propietat industrial i intel·lectual:

1. Sol·licitar l´ajuda

2. L´Oficina avalua la sol·licitud i notifica la seva avaluació.

3. Si es concedeix l´ajuda, sol·licitar el registre de la(s) marca(s) i/o disseny(s) i/o presentar la sol·licitud de patent. Almenys un d´ells s´ha d´haver sol·licitat en els quatre mesos següents a la notificació d´aprovació (prorrogables a sis). Si es compleix aquest requisit, es disposa de 12 mesos des de la notificació per a presentar la sol·licitud de patent

4. Sol·licitar el reemborsament per l´import del bo obtingut

Termini de sol·licitud

La convocatòria romandrà oberta des del 10 de gener fins al 16 de desembre de 2022.

D´esgotar-se el pressupost, es tancarà la convocatòria.

Compatibilitat amb les ajudes de l´Oficina Espanyola de Patents i Marques

Aquestes ajudes són compatibles amb les subvencions que cada any convoca la OEPM i que, a diferència de les del Fons Idees powered for business, es concedeixen a posteriori, és a dir, una vegada realitzats els tràmits.

Més informació

L´Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) ha preparat una guia orientacions per als sol·licitants que poden consultar punxant aquí.

També es pot accedir a la pàgina web amb la informació oficial punxant aquí.

Déjanos tus datos

Qualsevol pregunta específica relacionada amb aquesta convocatòria haurà de dirigir-se al Centre d´informació de la EUIPO.