La quota dels autònoms tornarà a pujar el 2021 entre 3 i 12 euros a causa de l’increment dels tipus de cotització que es va aprovar el 2018. 

El passat mes de novembre la base mínima de la quota d’autònoms ja va pujar a 289 euros, el que suposava 6 euros més del que es pagava en els mesos previs. Aquest increment que recollia el Reial Decret Llei 28/2018 preveia pujades en el tipus de cotització per cessament d´activitat de l’0,7% al 0,8% i per contingències professionals del 0,9% a l’1,1%. Però a ell no haver-se pagat des de gener, com s´havia previst, la Seguretat Social ho està cobrant ara en els últims mesos de l´any (cobrant els nou mesos d’increment pendents, de gener a setembre).

La Seguretat Social ha indicat que aquesta pujada de la quota per liquidar el deute dels autònoms corresponent als nou mesos pendents de pagament, es farà de forma progressiva. Això suposa que la quota d’autònoms seguirà pujant el 2021. I és que el deute pendent de cobrar se situa entre 22,4 i 97,6 euros, un deute que s’incrementarà com més gran sigui la base de cotització de l’autònom.

Els tipus tornaran a pujar el 2021

A tot això, cal afegir que el RDL 28/2018 a més de preveure la pujada dels tipus per al 2020, també té previst un augment en l’any 2021. D’aquesta manera, al gener s’estima una pujada dels tipus de cotització de un 0,1% més per cessament d´activitat. Per tant, passarà de l’0,8% actual a l’0,9%, i d’un 0,3% per contingències professionals, passant de l’1,1% actual a l’1,3%.

Això suposa l’aplicació d´un increment total d’un 0,3% a partir de gener de 2021. La quota mínima d´autònoms tornarà a augmentar passant dels 286,3 euros de novembre de 2020 als 289 euros. Mentre que la quota màxima passarà dels 1.221,03-1.233,2 euros. Una pujada d’entre 3 i 12 euros per al nou any.

Pujarà també al gener la quota per als autònoms de tarifa plana?

En el cas dels autònoms beneficiaris de la tarifa plana, no es veuran afectats per aquesta pujada de la quota en 2021. Això es deu al fet que la seva cotització consisteix en una tarifa fixa de 60 euros durant els primers 12 mesos d’alta des de gener de 2019, per la qual cosa aquest va ser el moment en el qual ja es va incrementar la quota.

Com reclamar la devolució si t´han cobrat de més

Déjanos tus datos

Per sol·licitar la devolució si ets autònom i t’has donat de baixa a meitat de mes o t’han cobrat més del compte, cal realitzar el tràmit a través de la seu electrònica de la Seguretat Social.