El nombre de falsos autònoms ha augmentat considerablement. És a dir, aquells empleats que han estat contractats per empreses com a treballador per compte propi però que en realitat hauria de ser treballador per compte d´altri.

La figura del fals autònom està en el punt de mira de la Inspecció de Treball. En aquest article analitzem què és, les característiques del seu treball, la relació amb l´empresa i les quantioses sancions per a aquelles que cometen frau laboral.

Per a tenir clar qui és fals autònom existeixen una sèrie de característiques representatives d´aquestes figures que et poden servir d´ajuda per a definir-ho:

• Les instruccions i directrius a exercir en les seves activitats les estableix l´empresa.

• El salari que percep el fals autònom l´estableix l´empresa.

• Existeix dependència per part del fals autònom cap a l´empresa, ja que en realitzar serveis per compte d´altri es converteix en un treballador per compte d´altri.

• Igualment, per al desenvolupament de les seves activitats, aquesta figura ha d´utilitzar els mitjans i procediments productius de l´empresa a la qual presta els seus serveis.

Sancions per contractar un fals autònom

Les empreses que realitzin la contractació de falsos autònoms han de fer front a sancions econòmiques per les seves irregularitats. Les sancions van des dels 3.126€ fins als 10.000€ i es divideixen en tres categories: mínima mitjana i màxima. Per a cadascuna d´elles la sanció correspon a:

• Sanció mínima: des de 3.126 euros fins a 6.250 euros.

• Sanció mitjana: des de 6.251 euros fins a 8.000 euros.

• Sanció màxima: des de 8.001 euros fins a 10.000 euros.

No obstant això, aquestes no són les úniques sancions que s´imposen als empresaris que realitzin la contractació d´autònoms.

A més, a aquesta sanció se li suma més conseqüències econòmiques. En tal cas, la inspecció de Treball s´encarrega de sol·licitar a l´empresa el pagament de totes les cotitzacions a la Seguretat Social pel temps corresponent. Quan no es pot demostrar, mínim haurà de pagar la quantitat corresponent als últims quatre anys. La sanció va del 100% o 150% de les cotitzacions no pagades.

No obstant això, encara que generalment el treballador no ha de pagar cap multa, en algunes ocasions si deuen. El fals autònom ha de pagar una sanció quan s´ha desgravat l´IVA en les declaracions trimestrals. També quan, juntament amb l´empresa s´ha beneficiat de prestacions de la Seguretat Social.

En el cas que aquestes quotes dels últims quatre anys d´activitat sumin més de 50.000 euros es considerarà un delicte penal, per la qual cosa pot derivar fins i tot en presó per a l´empresari

TRADE, autònom econòmicament dependent

Els treballadors autònoms econòmicament dependents són aquells que realitzen una activitat econòmica o professional cobrant i de manera habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, denominada client.

Depenen econòmicament d´aquest client perquè perceben d´ell aproximadament el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d´activitats econòmiques o professionals.

Aquests treballadors disposen d´alguns avantatges respecte al contracte per compte d´altri i a l´autònom.

Els avantatges més significatius són les següents:

• Tenen el dret de cobrar una prestació per desocupació en casos d´acomiadament o d´incompliment del contracte per part del client.

• Dret a disposar de 18 dies de vacances no remunerats.

Diferències entre fals autònom i autònom dependent

Encara que pot semblar que aquestes dues figures tenen similituds o que fins i tot, són pràcticament iguals, no és així.

El fals autònom no té res a veure amb l´autònom dependent i, de fet, són oposats.

En primer lloc, els autònoms econòmicament dependents mantenen una relació amb l´empresa de caràcter mercantil i no laboral, al contrari del que ocorre amb els falsos autònoms.

Els requisits que ha de complir un autònom per a ser considerat econòmicament dependent segons l´Estatut del Treballador Autònom són:

• No tenir al seu càrrec treballadors per compte d´altri ni contractar o subcontractar part o tota l´activitat amb tercers.

• Comptar amb recursos propis per a dur a terme l´activitat laboral. No obstant això, un autònom dependent no pot ser titular d´un local o d´una oficina oberta al públic perquè es considerarà que està treballant per a una altra persona.

• L´activitat ha de ser diferent que amb la resta de treballadors en el referit al client.

• No tenir la condició d´associat.

• Dur a terme l´activitat sota el seu propi criteri i sense que ningú dictamini les seves actuacions més que ell mateix, sense perjudici de les indicacions que el client pugui fer.

• Percebre la contraprestació econòmica en funció de l´activitat realitzada. El normal és que els autònoms no rebin una nòmina mensual fixa, sinó que emetin una factura pels rendiments de la seva activitat econòmica.

Déjanos tus datos