L´IVA, tal com indiquen les seves sigles és l´Impost sobre el Valor Afegit. És doncs, un impost que grava el consum final pel que només paga el consumidor final, no l´autònom o empresari. Per aquesta mateixa raó quan comprem o venem alguna cosa, es paga o ingressa l´IVA, però després ho liquidem trimestralment: es fa la devolució a Hisenda.

IVA suportat i IVA repercutit

L´IVA suportat és l´IVA que nosaltres “paguem”. Per exemple a l´hora de comprar-me un ordinador, he hagut de “suportar” un IVA a pagar per la compra de la meva pc, però és una compra que necessito per a desenvolupar la meva activitat, per la qual cosa puc deduir-me´l. En altres paraules, l´IVA suportat és l´IVA de les despeses.

L´IVA repercutit és l´IVA pel servei prestat. Quan emetem una factura retenim un IVA pel nostre servei prestat, és a dir, paguem l´impost d´aquest servei, que pagarà el consumidor final. En el nostre cas, quan emetem la factura, aquest IVA el paga l´empresa o autònom que ens contracta i després, nosaltres en cobrar-ho juntament amb l´import total de la factura, el liquidem a Hisenda. Has de tenir clar que aquest IVA no és nostre. És l´IVA de l´ingrés, per això el retornem.

Per a finalitzar, restarem l´IVA suportat a l´IVA repercutit en la liquidació trimestral i anual.

Quin IVA haig d´aplicar en les meves factures?

Actualment hi ha tres tipus d´IVA: general, reduït i superreducido:

IVA general

És l´IVA del 21%. El típic, entre nosaltres. Bàsicament està en la majoria de productes i serveis que prestem o ens presten. Tret que no estigui en els dos següents, hauràs d´aplicar aquest.

IVA reduït

Percentatge del 10%. Són per exemple transports de viatgers, hostaleria, subministrament de menjars i begudes, serveis per explotacions agrícoles, forestals o guanyadors, etc. Ho tens complet en la taula

“IVA superreduït”

Finalment el tipus d´IVA superreduït del 4% s´aplica a béns bàsics com a aliments com el pa o la llet, medicaments essencials, habitatges protegits, vehicles per a minusvàlids, etc.

IGIC = IVA de Canàries

IGIC és l´imposat equivalent o substitut de l´IVA a Canàries, té la mateixa funció que l´IVA en el territori peninsular, però es distingeix d´aquest en diversos aspectes. Coneixes les diferències?

El IGIC és l´Impost General Indirecte Canari. Es tracta d´un gravamen de naturalesa indirecta que grava els lliuraments de béns i serveis realitzades a les Illes Canàries, així com les importacions que es realitzin en aquest territori.

Tant el IGIC com l´IVA tenen la funció de gravar les activitats empresarials i es diferencien principalment en el fet que el primer és molt més baix que l´impost de l´Espanya peninsular.

Això és així perquè a causa de la condició ultraperiferica de Canàries es va veure necessari disposar d´un impost molt més baix, d´un règim fiscal totalment diferent, per a suplir les diferències que podria tenir residir en un arxipèlag allunyat del continent i tot el que això comporta.

Conforme a la llei vigent, a continuació et vam mostrar els tipus de gravàmens del IGIC per a l´any 2022. Com es pot comprovar, existeix un impost general del 7%; per tant, tot allò que sigui menor a això serà un impost reduït i tots els tipus superiors seran incrementats.

• Tipus gravamen 0: és el que correspon a periòdics, revistes (sempre que no siguin exclusivament publicitaris) i llibres. També a productes alimentosos com a tubercles naturals, fruites, verdures, hortalisses i carns i peixos que no hagin estat processats en la indústria així com a obres en habitatges protegits, transport aeri i medicaments.

• Tipus reduït del 3%: és l´aplicable a la indústria minera, química, paperera i fustera; sense oblidar, és clar, el transport terrestre i la reparació de vehicles, entre altres.

• Tipus incrementat del 9,5%: indicat per a determinats lliuraments de vehicles per al transport.

• Tipus incrementat del 15%: cigars purs de preu major a 1,8 euros la unitat, begudes derivades d´alcohols naturals, escopeta i la seva cartutxeria, joies, rellotges, articles de vidre, cristall, pisa, ceràmica i porcellana d´adorn, catifes de llana i pell, peces de vestir o adorn de pell, perfums i pel·lícules X.

• Tipus incrementat del 20%: lliurament de les labors de tabac.

Déjanos tus datos

Els casos que no es troben aquí reflectits són els que abasta, doncs, el tipus general del 7%, que a més des de l´any 2020 inclou en aquest apartat a les telecomunicacions (mòbils, fix, internet, televisió per cable).