A l´hora d´emetre factures a empreses i altres autònoms s´ha d´aplicar la retenció de l´IRPF (Impost de la Renda de les Persones Físiques) que és del 15%. No obstant això, les persones que s´han donat d´alta com a autònom poden gaudir d´una retenció al 7% durant els primers dos anys sempre que es compleixin una sèrie de condicions.

Què és l´IRPF reduït al 7%?

Un dels conceptes que no han de faltar en qualsevol factura és l´IRPF sempre que el client sigui un altre autònom o una empresa. No s´aplica mai la retenció quan la factura és un client particular, com tampoc quan es tracta d´una factura intracomunitària.

Com ja hem avançat anteriorment, la retenció que s´ha d´aplicar és del 15%, que és l´IRPF general, excepte en els següents casos: avicultura i engreixament porcí, a l´1%, i activitats forestals, agrícoles i altres activitats ramaderes, al 2%. Tampoc d´adhereixen a la retenció de l´IRPF general els autònoms en el sistema d´objectiu que estiguin sota l´epígraf 722 (Transport de mercaderies per carretera) o el 755 (Serveis de mudança), ja que si escau aplicaran un 1% de retenció en les seves factures.

A més d´això els autònoms podran presentar una reducció de la seva retenció durant l´any en què es trobi donat d´alta com a autònom per primera vegada, i els dos anys complets restants. És important tenir en compte que no són tres anys complets sinó dos complets i el temps restant que quedi fins al final d´any quan es dona d´alta.

Requisits per a aplicar la retenció reduïda.

Per a poder gaudir d´aquesta bonificació és necessari complir amb els següents requisits:

• No haver estat donat d´alta com a autònom durant l´any anterior.

• S´ha de comunicar als clients que estàs acollit a la retenció al 7%.

Per a comunicar de manera efectiva als teus clients que t´acolliràs el 7% hauràs d´indicar en la comunicació que els enviïs les teves dades identificatives i la data en la qual et vas donar d´alta en l´activitat, de manera que acreditis que compleixes amb tots els requisits.

És important no oblidar això ja que si no es fa, encara que els clients hagin rebut la factura amb un 7%, han obligatòriament de retenir un 15%.

Quan t´interessa aplicar la retenció reduïda

És important remarcar que la deducció de l´IRPF no és obligatòria. De fet, no en tots els casos pot ser que valgui la pena. De fet, és possible que si els teus ingressos són alts no sigui molt recomanable que t´acullis a aquesta deducció.

Aquesta reducció al 7% no és l´únic avantatge amb la qual compten els nous autònoms. Igualment disposen de la tarifa plana de 60 euros per a autònoms de la Seguretat Social, la qual cosa redueix considerablement la quota de cotització i fa més fàcil començar a ser autònom per als nous treballadors.

Per a saber si realment et val la pena o no el primer que cal saber és que aquest IRPF reduït no és una bonificació sinó que és una reducció dels diners que has d´avançar a Hisenda per les teves rendes.

En aquest sentit sí que val la pena per a aquells autònoms que acaben de començar a treballar i que, al no tenir massa ingressos durant aquests primers passos, la deducció d´IRPF els suposa una major liquiditat.

Ara bé, si estàs guanyant molts diners i només has avançat a Hisenda el 7%, t´emportaràs una sorpresa a l´hora de pagar els impostos perquè, és clar, en haver avançat pocs diners a la AET, a l´hora de fer la declaració de la renda el pagament serà molt major perquè has avançat poc.

Déjanos tus datos

En aquest sentit, la deducció de l´IRPF suposa una gran ajuda per a impulsar l´activitat dels nous emprenedors però si el teu negoci té èxit no serà necessària ni recomanable efectuar aquesta reducció.