El Butlletí Oficial de l´Estat ha publicat un nou Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, pel qual s´aprova un pla de xoc per a l´hostaleria i el comerç, dos dels sectors més afectats per la crisi sanitària de l´Covid -19.

El programa d´ajudes a l´hostaleria, comerç i turisme està dividit en cinc blocs amb mesures fiscals, laborals, reducció de les cotitzacions, facilitació de liquiditat i relaxació de mesures de regulació.

Incentius fiscals per als propietaris que rebaixin el lloguer de locals comercials, d´hostaleria o turisme

El programa d´ajudes compta amb incentius fiscals per als petits propietaris (amos de menys de 10 locals) que rebaixin el lloguer als inquilins que desenvolupin negocis d´hostaleria, comerç o turisme en aquests immobles. Concretament, aquests propietaris poden deduir en l´IRPF la rebaixa que realitzin als seus inquilins durant el primer trimestre de 2021.

Els grans propietaris (amos de més de 10 locals) no podran optar a aquests incentius fiscals, però estaran obligats a rebaixar en un 50% el lloguer als seus inquilins o realitzar una moratòria en el pagament d´aquests lloguers que durarà fins a quatre mesos després de que finalitzi l´actual Estat d´Alarma, previst per al 9 de maig de 2021. Aquests lloguers es retornaran en un termini màxim de dos anys.

Nova línia de crèdits de l´ICO per 500 milions d´euros

El Govern ha creat una nova línia de crèdits de l´ICO de 500 milions d´euros, adreçada a pimes i treballadors autònoms dels sectors de l´hostaleria, comerç i turisme.

Ajornament d´impostos, deutes tributaris i cotitzacions socials

Aquest programa d´ajuts inclou també la possibilitat que pimes i treballadors autònoms sol·licitin l´ajornament de l´pagament de deutes tributaris o impostos davant l´Agència Estatal de l´Administració Tributària (AEAT) i el pagament de cotitzacions socials a la Tresoreria General de la Seguretat Social ( TGSS).

A més, aquests sectors seran incloses automàticament com a sectors hiperprotegits en els ERTO per força major.

Mesures de flexibilització que permetin el manteniment d´incentius regionals i ajudes per garantir la liquiditat de el sector turístic

Finalment, s´introdueixen mesures de flexibilització que permetin el manteniment d´incentius regionals i ajudes per garantir la liquiditat de el sector turístic. Els incentius regionals són les ajudes financeres que concedeix l´Administració General de l´Estat a la inversió productiva per fomentar l´activitat empresarial, orientant la seva localització cap a zones prèviament determinades. Consisteixen en subvencions a fons perdut i tenen com a objectiu pal·liar els desequilibris interterritorials.

Déjanos tus datos

Davant les conseqüències originades per la crisi sanitària es posa de manifest la necessitat de flexibilitzar alguns dels requisits per a ser beneficiari d´aquests ajuts, i així es fa en relació amb el nivell mínim de fons propis, les condicions de manteniment de l´ocupació i de la inversió, així com la possible execució de projectes.