Quins seran els punts Claus del Pla d’Inspecció de Treball?

El nou Pla Estratègic de la inspecció de treball i seguretat social de 2021 fins a 2023 té com a objectiu general reforçar normativament l’actuació i controlar les irregularitats més recurrents en matèria laboral i millorar la qualitat de l’ocupació per als pròxims 3 anys.

Encara que caldrà esperar a la seva publicació definitiva, el Ministeri sí que ha avançat quins seran les línies generals d’actuació de la ITSS per als pròxims tres anys.

Aquestes línies generals són tres:

1. Control i revisió dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTEs) per a detectar i evitar fraus, com ara el cobrament de la prestació per desocupació i la continuïtat en el treball.

2. Control del compliment de la normativa reguladora del teletreball (Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància).

3. Control del compliment de la normativa d’igualtat per a eliminar discriminació per raó de sexe i la bretxa salarial i per a comprovar l’existència de plans d’igualtat i el correcte registre salarial.

Per a dur a terme aquests controls, s’han incorporat més de 500 inspectors per a reforçar les capacitats d’actuació de la Inspecció de Treball.

El nou pla se centrarà principalment:

1. Implantació de Plans d’Igualtat quant a horari i retribució

2. Contractes temporals i de temps parcial fraudulents

3. Situació dels treballadors immigrants

4. Vigilància del pagament inferior al SMI

5. Control de compliment de la nova llei del teletreball

6. Detecció del frau en els Ertes

7. Control de les figures jurídiques com a falsos autònoms, becaris i treballadors estrangers

8. Valoració d’empreses amb alta sinistralitat laboral

9. Protocols adoptats en l’empresa en matèria de Prevenció de riscos derivats del Covid-19

Altres punts d’interès que s’inspeccionaran

1. Seguiment dels protocols Covid-19.

2. Control de la contractació temporal abusiva.

3. Subcontractació, obres i serveis.

4. Conciliació de vida familiar i laboral.

5. Control de compliment de les normatives de prevenció laboral.

6. Control de l’existència de prevenció contra l’assetjament.

7. Implementació de regulació sobre els empleats de la llar.

No oblidi que continua sent prioritària l’actuació, conjunta i/o coordinada, en l’àmbit de la infracotización a la Seguretat Social, el treball autònom falsament declarat, i l’economia irregular.

Així, respecte als becaris i pràctiques no laborals, s’ampliaran les actuacions dirigides a detectar si mitjançant aquestes figures s’encobreixen veritables relacions laborals en les quals no s’estan respectant els drets del treballador.

Déjanos tus datos

I pel que fa a la detecció del fals treball autònom, es potenciarà l’encreuament de dades amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social i el disseny d’un sistema per a la cerca d’empreses interposades que afavoreixin aquesta tipologia de frau.