L´import per a aquest tipus d´empreses que es podrà sol·licitar serà de 6.000 euros, una quantitat important amb la qual moltes d´elles podran afrontar reptes pendents per a ser més eficients i guanyar en agilitat gràcies a la digitalització.

Quants diners puc gastar?

Les empreses poden realitzar sol·licituds en les següents categories:

• Lloc web i Presència en internet, compta amb una ajuda de fins a 2.000 euros.

• Comerç electrònic, també amb una ajuda de fins a 2.000 euros.

• Gestió de xarxes socials amb fins a 2.500

• Gestió de clients amb fins a 2.000 euros.

• BI i analítica, amb fins a 2.000 si l´empresa està entre 3 i 9 empleats.

• Serveis d´oficina virtual està dotada amb 250 euros per empleat.

• Gestió de processos, amb fins a 2.000 si l´empresa està entre 3 i 9 empleats.

• Factura electrònica, amb fins a 1.000 euros.

• Comunicacions segures estan dotades amb 125 euros per empleat.

• Ciberseguretat bonificada amb 125 euros per empleat.

• Presència avançada en Internet, amb una ajuda màxima de 2.000 euros

• Marketplace, amb fins a 2.000 euros

Cal recordar que després dels canvis introduïts, en cas de necessitar maquinari per a la prestació del servei i solo en aquest cas sí que seria bonificada en ser part d´una solució contractada com a servei.

Com realitzar la sol·licitud del Kit Digital

És important que les petites empreses tinguin molt clar en quines àrees és més rendible per a elles millorar i com invertir les ajudes que puguin rebre. El primer pas és realitzar la sol·licitud.

Per a això és necessari realitzar un test previ que ens donarà una idea de l´estat de digitalització de la nostra empresa. Hem de registrar-nos en el programa Accelera Pime i realitzar el test d´autodiagnòstic.

A partir d´aquí, si complim tots els requisits, és a dir, ser empreses d´entre tres i menys de deu empleats, estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, aportant els corresponents certificats, o no tenir la consideració d´empresa en crisi, entre les més importants.

Per a accedir a la tramitació necessitarem disposar de certificat digital o estar d´alta en el sistema Cl@ve. Si no estem d´alta en Red.es, haurem de completar la informació del formulari per a posteriorment començar amb la sol·licitud.

També és possible que la sol·licitud del Kit Digital la realitzi per nosaltres un representant voluntari, per a això haurem de realitzar una autorització perquè ho faci en el nostre nom.

A partir d´aquí es tria agent digitalitzador i es realitza la sol·licitud. Cal tenir en compte que l´empresa no rep els diners, sinó que el pagament es realitza a l´agent digitalitzador que s´encarrega d´executar el treball o prestar el servei.

L´empresa haurà de fer-se càrrec del pagament de l´IVA de la factura que presenti l´Agent Digitalitzador, ja que aquests impostos no es cobreixen per l´ajuda.

Canvis en les bases reguladores

El passat 29 de juliol es va publicar en el BOE l´Ordre ETD/734/2022 que incorpora importants modificacions en les bases reguladores del programa. En resum, les principals modificacions, són:

• S´amplia el perfil del beneficiari del Kit Digital a societats civils, societats civils professionals i explotacions agràries.

• S´incorporen dues noves categories de solucions: Presència Avançada en Internet i Marketplace. L´import màxim és de 2.000 euros en tots els segments.

• S´incorpora la despesa en maquinari com a subvencionable sempre que sigui imprescindible per a la prestació de la solució i no s´usi amb finalitats diferents.

• S´amplia el termini de justificació per part de l´Agent Digitalitzador a 6 mesos des de la validació de l´Acord de Prestació de solucions.

• S´estableix en un màxim de 3 mesos el termini de pagament a l´Agent Digitalitzador, una vegada comprovada la correcta justificació.

• Per al càlcul del nombre de treballadors es tindrà en compte la plantilla mitjana del Règim General corresponent als últims 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud de l´ajuda i autònoms col·laboradors i autònoms societaris d´alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Quins requisits cal complir?

Les empreses o autònoms interessats a sol·licitar l´ajuda del Kit Digital han de complir amb la Llei General de Subvencions i disposar de l´avaluació de Maduresa Digital. Aquesta avaluació és obligatòria per a accedir a l´ajuda del Kit Digital.

A més, els autònoms i pimes interessats a sol·licitar el Kit Digital hauran de complir els següents requisits:

• Tenir el seu domicili fiscal en territori espanyol i estar en situació d´activitat.

• Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

• No tenir la consideració d´empresa en crisi ni haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, ser insolvent o estar baix intervenció judicial.

• No haver estat declarat culpable en algun contracte subscrit amb l´Administració.

• No fer estat condemnat mitjançant sentència signa a la pena de pèrdua de la possibilitat d´obtenir subvencions o ajudes públiques.

• No estar subjecte a ordre de recuperació pendent després de decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat il·legal o incompatible una ajuda.

• No superar el límit d´ajudes mínim (200.000 euros en tres exercicis fiscals).

• Estar inscrits en el Cens d´empresaris, professionals i retenidors de l´Agència Estatal d´Administració Tributària o en el cens equivalent.

Déjanos tus datos

• Tenir una antiguitat mínima de 6 mesos.