Quan adquirim un vehicle per a destinar-lo en part o íntegrament a l’activitat, ja sigui un turisme, furgoneta o ciclomotor, les circumstàncies poden ser diverses, per tant, és important saber en quina mesura podem deduir-nos fiscalment el bé d’inversió i saber distingir la deducció d’Iva de la deducció com a despesa.

Referent a deducció de l’ I.V.A.

Vehicle compartit – 50%

Aquest és el cas més freqüent, quan el vehicle fa una doble funcionalitat, la laboral i la particular. Solen ser els casos de professionals (assessors, arquitectes, advocats, enginyers, etc), o de qualsevol autònom que compra un vehicle per a combinar l’ús laboral i el personal en dies festius. 

En aquest cas l’AEAT, a l’ art.95.3 apartat 2 de la Llei d’iva  presumeix un grau d’afecció a l’activitat del 50%, per tant podrem aplicar una deducció d’iva d’aquest percentatge ja que s’atribueix al vehicle una afinitat laboral de la meitat del seu valor. 

deducció vehicle
Vehicle compartit – 50%

Exemple: Sóc un aparellador que treballa per compte propi i he comprat un cotxe per valor de 10.000€ més 2.100€ d’iva, aleshores puc deduir 1.050€ (50% de 2.100€) en concepte d’iva, i l’altre 50% serà més valor de la inversió. 

Ara bé, no sempre és així, hi ha excepcions en què la deducció pot ser superior.  

Deducció superior al 50%

Partint que l’Agència Tributària és molt estricta en aquest aspecte, haurem de ser molt cautelosos a l’hora de demostrar via proves i documents un nivell d’ús empresarial superior al 50%. El principal problema és que el fisc s’acull a la “disponibilitat” del vehicle com a millor evidència, interpretant per defecte que les hores no laborables són d’atribució particular. 

Per tant, quantes més proves d’ús empresarial podem reunir, millor. Com per exemple un servei de GPS que justifiqui els desplaçaments, acreditar la propietat d’un altre vehicle per a ús personal, demostrar la necessitat de desplaçaments constants pel tipus de feina, disposar d’un aparcament en el lloc de la feina o retolar el vehicle amb un nom o imatge comercial. 

Deducció del 100%

La normativa ofereix aquesta possibilitat només en els següents casos tal i com també s’estableix a l’ art.95.3 apartat 2 de la Llei d’iva ; 

  • Els vehicles mixtes per al transport de mercaderies
  • El transport de vianants amb contraprestació
  • Els emprats en l’ensenyament de pilots o conductors amb contraprestació
  • Els destinats pels seus fabricants a la realització de proves, assajos, demostracions o en la promoció de vendes
  • Els utilitzats en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials
  • Els dedicats al servei de vigilància
deducció vehicle empresa
Flota de vehicles comercials.

Aquestes premisses són vàlides independentment del mitjà i forma de pagament (al comptat, Leasing o Renting).

També hem de tenir present que l’iva de les despeses relacionades amb el vehicle (manteniment, carburant, assegurança, etc) seran deduïbles en la mateixa proporcionalitat que l’element en sí ( Art. 22RIRPF ). 

Referent a deducció com a despesa en I.R.P.F.

Per a què un vehicle sigui deduïble com a despesa mitjançant procés d’amortització és necessària una EXCLUSIVITAT ABSOLUTA a l’activitat econòmica o empresarial. És a dir, una afinitat del 100% a l’activitat. 

En cas d’utilització parcial o mixta, NO es considera afecta a l’activitat econòmica, i no serà deduïble CAP quantitat com a despesa.  

En qualsevol cas, abans de l’adquisició d’un element de transport, d’aplicar deduccions d’iva o imputacions a despesa, aconsellem la consulta professional que ens ajudarà a prendre la decisió correcte. 

Déjanos tus datos

A gestoriadepimes.com trobaràs tot l’assessorament que necessites.