Els Pressupostos Generals de l´Estat per a 2021, que es troben en vigor des del 1 de gener de 2021, comprenen, entre moltes altres novetats laborals, una bonificació de el 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com per els conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional respecte de treballadors fixos – discontinus dels sectors de turisme, comerç i hostaleria, tres dels sectors més castigats per la crisi de l´Covid19.

Aquesta bonificació, que ja estava en vigor, però els PGE 2021 la prorroguen amb efectes des del 1 de gener de 2021 i amb vigència indefinida, permetrà a les empreses i professionals que la sol·liciten obtenir una bonificació de el 50% de les quotes empresarials a la seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d´aquests treballadors.

Requisits per a gaudir de la bonificació per a treballadors fixos – discontinus

Per gaudir de la bonificació de l´50%, caldrà que les empreses i professionals compleixin els següents requisits:

– Siguin empreses i professionals dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculats a aquest sector de l´turisme i que no pertanyin a el sector públic.

– Que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any.

– Que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l´ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

Els PGE per 2021 també comprenen una pròrroga de la bonificació en la cotització per la prolongació de el període d´activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, i comerç i hostaleria vinculats a aquest.

Així mateix, el Reial Decret Llei 35/2020 manté l´extensió de la bonificació per prolongació de el període d´activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, i comerç i hostaleria vinculats a aquest, de forma excepcional durant 2021, en totes les comunitats autònomes i durant els mesos d´abril a octubre de 2021, de manera complementària a la mesura prevista per als mesos de febrer, març i novembre prevista en els Pressupostos Generals de l´Estat per a 2021.

Déjanos tus datos