El Consell de Ministres ha aprovat la publicació de l’Avantprojecte de Llei per a la Creació i Emprenedoria Empresarial, que s’elevarà a consulta pública per a la seva aprovació definitiva. Es tracta d’una de les lleis més ambicioses per a canviar el paradigma empresarial espanyol, tan dependent de la burocràcia administrativa, i així facilitar la creació d’empreses i el seu creixement.

L’avantprojecte s’assenteixi sobre tres pilars fonamentals: l’agilitació dels tràmits per a la constitució d’una societat, el finançament del creixement empresarial i la lluita contra la morositat.

L’objectiu: 2022

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Component 13 de ‘Impuls a la Pime’, inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència remès a Brussel·les, amb el qual es pretén millorar la demografia empresarial i el clima de negocis, facilitar la creació i el creixement d’empreses, impulsar l’emprenedoria innovadora i la digitalització, atreure talent i capital i reduir incentius a crear empreses en altres països.

L’avantprojecte de llei ‘Crea i Creix’, una vegada aprovat en Consell de Ministres, s’emportarà a audiència pública de manera que abans de final d’any culmini la seva tramitació perquè pugui anar al Congrés dels Diputats i en 2022 sigui una realitat com a projecte de llei.

Agilitar i facilitar la creació d’empreses

S’elimina el requisit d’aportació mínima de capital de 3.000 euros per a poder constituir una societat de responsabilitat limitada.”

L’objectiu del Ministeri d’Economia és que es pugui constituir una empresa en 10 dies, de manera digital i amb només 1 euro d’inversió. D’aquesta manera, s’elimina el requisit d’aportació mínima de capital de 3.000 euros per a poder constituir una societat de responsabilitat limitada. Així, es podrà dur a terme el procediment amb l’aportació d’1 sol euro com a capital funcional.

Finançament del creixement empresarial

La norma incorpora mesures per a diversificar les fonts de finançament i impulsar el finançament no bancari, de la qual depenen la gran majoria d’empreses, i millorar així el clima de negocis.

Entre les actuacions que s’estableixen en l’avantprojecte de llei, es contempla l’impuls del fons NextTech, destinat a finançar les iniciatives d’innovació i tecnologia. Es tracta d’un fons amb capital públic-privat l’objectiu del qual és proporcionar capital per a iniciatives disruptives. Així mateix, la llei pretén reforçar la regulació de les plataformes de finançament participatiu.

Lluita contra la morositat

Un altre problema que afecta els autònoms i pretén abordar el Ministeri d’Economia és la morositat. Des de l’organisme oficial han detectat que en moltes ocasions es ve produint l’incompliment dels terminis de pagament, la qual cosa implica les posteriors penalitzacions legals.

Déjanos tus datos

Això provoca tant problemes de creixement com de liquiditat en les empreses, especialment en el cas de les pimes. Per això, el Govern també implementarà mesures contra la morositat tant entre negocis, com per part d’organismes públics: desplegar un sistema d’incentius per al compliment dels terminis de pagaments, implantar la factura electrònica, reforçar el sistema de sancions per a resoldre aquests conflictes i establir millors pràctiques empresarials.