Es posen a disposició dels autònoms les prestacions extraordinàries per desocupació sempre que s’hagin vist obligats a declarar un cessament d’activitat per l’estat d’alarma (segons RD 463/2020) o que la facturació sigui inferior al mes anterior en un 75%. 

Quins autònoms la poden sol·licitar

Tot autònom d’alta vigent, socis societaris, administradors de societats, socis de cooperatives, familiars col·laboradors,…, que hagin vist suspesa o afectada la seva activitat per mesures adoptades pel Covid-19

Període de sol·licitud de presentació

  • Els autònoms obligats a declarar cessament d’activitat a causa de la pandèmia la poden presentar immediatament.
  • La resta, que són per reducció de la facturació en un 75%, a partir de l’1 d’abril 2020. Quan faci menys d’un any que s’és autònom, es faran anàlisis  comparatives dels seus ingressos mensuals
  • Data límit de presentació, 14 d’abril 2020

Requisits per demanar-la:

Estar donat d’alta d’autònoms (RETA) i al corrent de pagament

Durada

Un mes, prorrogable a la finalització de l’estat d’alarma

Import de la percepció

Es percebrà un 70% de la base reguladora 

S’han de continuar pagant les quotes d’autònoms?

Sí, de moment res indica el contrari. Fins ara no ha sortit cap normativa que així ho especifiqui. 

Quan l’autònom també consti d’alta al Règim General de la S.S. 

No podrà sol·licitar la prestació en donar-se una incompatibilitat

Pot un autònom amb treballadors al seu càrrec fer un ERTO? 

Sí, però no és un requisit per accedir a la prestació extraordinària. En cas de fer-lo, haurà d’adjuntar-lo a la sol·licitud d’aquesta prestació.

Per a més informació www.gestoriadepimes.com

Si vols saber totes les ajudes que ofereix el Govern per a autònoms afectats per la pandèmia del Covid-19, t’ho expliquem aquí.

Déjanos tus datos