El Reial Decret Llei 5/2021, en vigor des del passat 13 de mar√ß, presenta un conjunt de mesures extraordin√†ries de suport a la solv√®ncia empresarial que pretenen ajudar a l¬īsosteniment de el teixit empresarial en aquesta crisi generada pel Covid-19. Entre les mesures de naturalesa tribut√†ria, s¬īamplien les opcions per a sol¬∑licitar ajornaments d¬īimpostos.

En relaci√≥ a la possibilitat de sol¬∑licitar ajornaments d¬īimpostos, es permet per un termini de sis mesos el pagament de tot tipus d¬īimpostos el termini de presentaci√≥ i ingr√©s finalitzi entre l¬ī1 i el 30 d¬īabril.

Aquest ajornament, que va ser aprovat ja en el Reial Decret Llei 35/2020 de 22 de desembre de l¬īany passat, suposa que els deutes que siguin ajornades podran ingressar a l¬īoctubre, incloent tamb√© els pagaments fraccionats de l¬īimpost sobre societats i les retencions sobre n√≤mines i arrendaments, que habitualment s√≥n inajornables.

Com a mesura addicional, no es meriten interessos de demora durant els primers quatre mesos de l¬īajornament. S¬īexigeix que els sol¬∑licitants no hagin facturat m√©s de 6.010.121,04 euros el 2020 i que la quantia ajornada no superi els 30.000,00 euros. Per sol¬∑licitar aquests ajornaments cal estar a l¬īcorrent de les obligacions tribut√†ries.

Quins impostos es poden ajornar?

Entre els impostos que el Consell de Ministres ha inclòs en la possible moratòria estan:

– Retencions trimestrals a treballadors o empresaris (model 111).

– Arrendament o subarrendament d¬īimmobles (model 115).

– Pagaments fraccionats de l¬īIRPF (models 130 i 131).

– Pagaments a compte de l¬īImpost de Societats (model 202).

– Declaraci√≥ trimestral d¬īIVA (model 303).

Hi ha algun límit?

S√≠, el m√†xim d¬īimpostos que pots ajornar √©s de 30.000 ‚ā¨.

Terminis

Es concedir√† l¬īajornament de l¬īingr√©s del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions i liquidacions i autoliquidacions el termini de presentaci√≥ i ingr√©s finalitzi des del dia 1 d¬īabril fins al dia 30 d¬īabril de 2021, ambd√≥s inclosos.

Déjanos tus datos

Com se sol·licita?

Sempre de el termini establert 1-30 abril, ambd√≥s inclosos, els aut√≤noms hauran de presentar l¬īautoliquidaci√≥ en la qual s¬īindiquen les quantitats a ingressar que es volen demorar, aix√≠ com marcar l¬īopci√≥ ¬īreconeixement de deute¬ī.